Suomen Jäähdytystekniikan Museo.

Suomen Jäähdytystekniikan Museon Säätiö

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 24.6.2004. Säätiön tehtävänä on tukea jäähdytystekniikkaa ja siihen liittyvää kulttuuria, koulutusta ja alan historiaa.

Säätiön tavoitteena on edistää jäähdytysalan koulutusta asentajista tohtoreihin sekä ylläpitää museota, laajentaa kokoelmia ja tehdä jäähdytysalaa tunnetuksi.

Säätiö pyrkii hankkimaan yli 25 vuotta vanhaa jäähdytysalan esineistöä ja muuta materiaalia, kuten kirjoja ja työvaatteita sekä tallentaa jäähdytysalan uranuurtajien kertomuksia. Säätiö kerää kokoelmiinsa myös uudempia erikoisuuksia.

Säätiön hallituksen jäsenet edustavat jäähdytysalaa koulutuksen, järjestöjen ja yritysmaailman puolesta. Hallituksen puheenjohtaja on Antero Aittomäki ja jäseninä toimivat Paavo V. Suominen, Esa Aalto, Hannu Ahlstedt, Antti Innala, Mika Kapanen, Janne Reinola ja Markku Suominen. 

Museon toimintaa tukevat Tampereen Teknillinen Yliopisto sekä useat jäähdytysalan yritykset.

Suomen Jäähdytystekniikan Museon Säätiö